Bewegen op Muziek

 

 

Elke maandagavond wordt er vanaf 19.00u in De Makerij door een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking een dansgroep gevormd. We hebben het in de groep dan wel over dansen, maar eigenlijk gaat om bewegingsspelletjes op muziek. De dansen variëren in moeilijkheidsgraad. Dit heeft te maken met de individuele mogelijkheden.

 

De deelnemers zijn mensen met een verstandelijke en/of meervoudig gehandicapt. Er is erg veel mogelijk.

We zijn begonnen als rolstoeldansgroep, maar in de loop der jaren zijn daar steeds meer deelnemers bij gekomen die niet rolstoelgebonden zijn.

Ook zijn er steeds meer deelnemers die naar de les komen met een persoonlijk begeleider. Deze begeleidt de deelnemer tijdens de lessen en is in sommige gevallen de muzikale duwer van de rolstoelgebruiker.

 

Doelen:

• Maat en ritme ervaren;

• Plezier beleven aan het samen dansen;

• Ruimtelijk inzicht vergroten;

• De behendigheid in de rolstoel vergroten (indien van toepassing).

 

De muziek:

De  muziek vertelt vaak het verhaal van het bewegingsspelletje. Dit betekent dat de muziek vaak erg duidelijk aangeeft welke bewegingen er gedaan worden.

Ook wordt er regelmatig meegezongen of geklapt waardoor het voor de deelnemers duidelijk is. Ook is het mogelijk dat de deelnemers hun eigen muziek meenemen die dan tijdens de afsluitende dans gebruikt wordt.

 

De dansen:

            De meeste dansen zijn gemaakt door een dansinstructeur. Er wordt naar gestreefd elk jaar enkele nieuwe dansen aan te leren. Naar aanleiding van de actualiteit komen er ook wel nieuwe dansen bij.

 

Nieuwsgierig? Kom dan gerust een keer kijken of doe gewoon gezellig mee!

 

 

             Workshop Bewegen op Muziek

 

Het is mogelijk om een workshop aan te vragen.

 

Voor wie:

• Woonvoorzieningen;

• Dagactiviteitencentra;

• Speciaal onderwijs;

• Revalidatiecentra.

 

Doel:

• Mensen met een verstandelijke beperking kennis te laten maken met dans en beweging;

• Het aanbieden van een recreatieve activiteit;

• Het oriënteren op de verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding.

 

             De workshop:

Het is een zeer actieve workshop. De dansen zijn na een korte uitleg vaak vrij snel mee te doen. De muziek vertelt een verhaal waarop verschillende bewegingsspelletjes uit gevoerd kunnen worden.

             Er zijn twee vormen mogelijk:

• De dansen kunnen uitgevoerd worden met behulp van een stoel. Hierbij zitten de deelnemers in een

  grote kring en worden de dansen zittend uitgevoerd;

• De tweede vorm is voor de meer mobiele deelnemers. Bij deze vorm wordt er gelopen of rijden de

  deelnemers in een rolstoel (een muzikale duwer kan hierbij uitkomst bieden).

 

Kosten:

De kosten zijn € 75,00 voor een workshop van drie kwartier. Er komen twee instructeurs die de deelnemers (maximaal 15) een aantal dansen aanleren. De minimaal benodigde vloeroppervlakte in 10x10 meter.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de instructeurs van De Coenstad Rollies.

Het inschrijfformulier is hier te downloaden

Klik hier voor de flyer